Home

Dit is de homepagina van Sportcomité Brugge.

Sportcomité Brugge heeft ook een onderafdeling, m.n. Wijkcomité "Luien Hoek".
Wijkcomité "Luien Hoek" houdt zich specifiek bezig met de activiteiten in de wijk.
Deze is vrij groot, m.n. de volledige Pastoriestraat, de Albert Serreynstraat en het gedeelte Zandstraat begrepen tussen deze beide straten.
Zo is er telkenjare een buurtfeest de derde zondag van juni i.s.m. de "Brugse Zomercheques" en op 15 augustus.
Ook wordt er in samenwerking met het stadsbestuur van Brugge een "Bebloemingsactie" georganiseerd.

Sportcomité Brugge zelf, neemt de organisaties voor haar rekening, die deze wijkactiviteiten overstijgen, helpt o.m. ook andere organisaties en verbroederd met Sporting Club Hérouville uit Normandië, Frankrijk.

Correspondentie: St-Maartensstraat 13, 9420 BURST
Tel. 053/62.76.30
Mail: gouden10km@gmail.com

Populaire posts